End User Computing domein: onafhankelijke kwantitatieve onderzoeksresultaten geven de IT-manager de beste keus!

ICT-oplossingen, beslissingen en de eindgebruiker

keywords: euc, end-user computing, eindgebruiker, beslistheorie

Als manager ben je dagelijks bezig met het maken van beslissingen. Veel van deze besluiten hebben zowel op korte als lange termijn invloed op de informatietechnologie van een organisatie. Dit geldt voor zowel IT-managers als voor non-IT-managers. Om de gecompliceerde vraagstukken omtrent end-user computing te vereenvoudigen is de ICT-R.com community opgezet. Het is een autonome gemeenschap met contributers waarvan sommige verbonden zijn aan ICT-Partners en andere vanuit vendoren of zelfs concurrerende IT-dienstverleners en ZZP’ers. Hierdoor is ICT-R onafhankelijk van een commerciële partij.

Inleiding:

In dit artikel trachten we ons onderzoekplatform ICT-R.com toe te lichten. Allereerst, wat is ICT-R precies? ICT-R is een community die zich richt op onderzoek in het end-user computing domein. Deze blog is bedoeld om inzichten te geven en de voordelen van ICT-R kenbaar te maken. Denk hierbij aan een positievere situatie voor de eindgebruiker, lagere ICT-managementkosten en hogere productiviteit. ICT-R zal zich vooral richten op de techniek. De blogs zijn dan ook van hoog technisch niveau waardoor de resultaten door menig vooraanstaande blogger en vendor gebruikt worden.

Afbeelding 1: ICT-R resultaten tijdens Citrix Summit 2019

 

Aanleiding:

Intuïtie, helaas is die niet altijd betrouwbaar. Mensen denken hier vaak anders over, maar iedereen is hierin biased. Vandaar dat het beter is om een beslisproces te ondersteunen en verbeteren met een kwantitatieve benadering. Veel beslissingen zijn lastig, omdat er veel keuzemogelijkheden en tegenstrijdige doelen zijn, maar de belangrijkste oorzaak is dat de uitkomst onzeker kan zijn. Om te kijken of je de beste keuze maakt wil je eerst weten wat een beslissing goed maakt. Een goede beslissing bevat criteria om (1) de uitkomst en (2) het proces te beoordelen. Het is een denkfout om een beslissing alleen te evalueren op basis van de uitkomst. Het is van belang om vooraf op basis van de beschikbare informatie de beste beslissing te nemen, de uitkomst is immers onzeker. Je kan dan achteraf toetsen of het de juiste keuze was door middel van een beoordeling op basis van de criteria uitkomst en proces.

Afbeelding 2: Decision Making

 

Resultaat:

Door als IT-organisatie gebruik te maken van de resultaten van ICT-R leg je de basis om gestructureerd beslissingen te maken en ondersteunen. ICT-R wil op deze manier IT-medewerkers vooraf op de hoogte brengen van eventuele problemen die zouden kunnen voorkomen in de dagelijkse operatie en vanuit changes zoals deze zich voordoen binnen iedere IT-infrastructuur. Zoals ook op ICT-R.com aangegeven, is kennis macht. Met de juiste kennis willen wij voor het end-user computing gebied kwaliteit, duurzaamheid en efficiency leveren. Op het platform worden het gehele proces, data en informatie gedeeld en nader toegelicht. Ter illustratie zie je in afbeelding 3 een visualisatie van onderzoeksresultaten.

Afbeelding 3: onderzoeksresultaten ICT-R

 

Deze kennis biedt de mogelijkheid om vooraf met een kwantitatieve aanpak weloverwogen keuzes te maken. Hierdoor is het mogelijk om vooraf de beste beslissing te nemen en achteraf te evalueren of het besluit juist was. Doordat het gehele onderzoeksproces wordt omschreven is het mogelijk het onderzoek te reproduceren en te beoordelen op het tweede criteria. We raden organisaties aan de onderzoeksuitkomst te valideren in de eigen context.

 

ICT-R

De ICT-R-community analyseert verschillende end-user computing scenario’s waarbij de focus ligt op prestatie. Met de content op ICT-R.com zorgt de community ervoor dat IT-medewerkers op een gestructureerde manier aan de slag kunnen gaan met veranderingen. Deze aanpak geeft het management de mogelijkheid om vanuit een collectief tot een besluit te komen, met argumenten te overtuigen, verantwoording af te leggen, expliciet aannames te maken, kwaliteit en efficiency te waarborgen en intuïtie van zichzelf en vakinhoudelijke medewerkers ervaring op te laten doen. Je kan door het raadplegen of inzichtelijk maken van de juiste informatie op voorhand je kans op het maximale resultaat vergroten en het daardoor naar je hand zetten. Organisaties die dit spel beheersen zijn meer in controle, voorspelbaarder en uiteindelijk succesvoller.

ICT-Partners

Voor jou als IT-manager zal ICT-Partners de meestal diepgaande technische onderzoeken vertalen naar het managementniveau en daarmee jullie op de hoogte brengen van de impact van veelal dagelijkse veranderingen binnen het IT-landschap. Je kunt als IT-manager hier dan ook gebruik van maken om sturing te geven aan je organisatie en de informatie gebruiken om beslissingen te maken en deze te onderbouwen met betrouwbare data. Blijf dus ICT-Partners volgen en maak gebruik van onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates vanuit ICT-R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?

Wij helpen u graag verder

Met ruim 100 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom werkplek, datacenter en beheer van uw ICT.

Deel dit artikel

Add comment