Continuously Adaptive Datacenter Architecture

De Continuously Adaptive Datacenter Architecture (CADA) is een conceptuele architectuur voor het datacenter waarin zowel management, technische als organisatorische aspecten worden behandeld. Doelstelling is het streven naar eenvoud, beheersbaarheid, efficiency en flexibiliteit, waardoor ICT als business enabler en innovatie driver kan fungeren.

 

Op basis van CADA werkt ICT-Partners passende (deel)architecturen uit en selecteert daarbinnen leveranciers en producten die de beste invulling geven aan de vereiste aspecten. Credo hierbij is naadloze samenwerking en samenhang tussen alle producten en maximale flexibiliteit in de datacenterinfrastructuur. Naarmate uw informatievoorziening en ICT steeds meer confirmeert aan de CADA-principes, zal er steeds meer ‘ademruimte’ ontstaan om snel en effectief in te spelen op nieuwe vraagstukken, eisen en wensen.

Het fundament

CADA is ontwikkeld door de architecten en consultants van ICT-Partners. Het model is ontstaan door ervaringen uit de innovatie- vervangings- en implementatievraagstukken, die zij iedere dag bij onze klanten zien, te bundelen in één best practice architectuur.

Het fundament van CADA wordt gevormd door:
• TOGAF 9
• De referentie-architectuur van ICT-Partners
• Het (cloud) sourcingstrategiemodel
• ICT-Partners’ ICT-visie: The new IT reality

De CADA-principes

De CADA-principes zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
• Management principes
• Technische principes
• Organisatie principes

Management principes

Het zwaartepunt van de management principes ligt op een goede afstemming tussen Business en ICT (Business-IT Alignment). Vanuit Businessperspectief ligt hierbij de focus op klantrelaties, waarde van data, eenvoud en onzichtbaarheid van ICT. Vanuit ICT ligt de focus op een goed ingericht en uitgevoerd governance proces, heldere doelen en continue adaptiviteit van de ICT, zodat ICT een daadwerkelijke business enabler én driving force wordt.

Technische principes

Vanuit technisch perspectief kijkt CADA naar alle relevante in functionele termen gestelde technische basisprincipes. Het zwaartepunt ligt op Software Based Intelligence, alles zien als een service en de aanname dat er altijd connectiviteit aanwezig is.

Wanneer u kiest voor een (voor u) juist technisch ecosysteem, ontstaat keuzevrijheid en een juiste balans tussen ‘zelf doen’ en uitbesteden (bijvoorbeeld naar de cloud). Integratie en interoperabiliteit zijn daarin kritische factoren. Door het maken van de juiste keuzes kunt u de zelfredzaamheid van business, gebruiker en klant maximaliseren!

Organisatie principes

Door extreme vereenvoudiging van het beheer komt ‘zero management’ binnen handbereik. Hierdoor kunt u de focus verschuiven van ‘operatie’ naar ‘innovatie’, waarin ICT’ers een nieuwe rol spelen. Integratie- en regievaardigheden zijn hierbij kritisch om de juiste slagvaardigheid en flexibiliteit te verkrijgen.

Het resultaat

Door het volledig toepassen van CADA binnen uw organisatie beschikt u over:
• Heldere digitale doelstellingen (digitale strategie).
• Een uitvoerbare roadmap, die naadloos aansluit op uw (business) doelstellingen.
• Een flexibele, ‘onzichtbare’ ICT-omgeving, waarbij u kiest voor (niche) oplossingen op het moment dat u deze nodig heeft.
• En bovenal: ademruimte voor uw informatievoorziening!

Meer informatie?

Onze experts helpen u graag verder

Met ruim 100 consultants zijn wij dagelijks bezig met het oplossen van complexe vraagstukken rondom digitale strategie, de werkplek en het datacenter.